Frequently Asked Question

Ověření komunikace s EET
Last Updated 6 years ago

- Ověřte zadanou adresu v řádku URL ( nastavení EET)
https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
- ověřřte spojení s internetem ( Zelená ikona spojení v horní části obrazovky)
- Ověřte verzi Firmwaru ve vaší pokladně -aktuální verze "M"
Po té volte postupně:
Funkce \ Nastavení \ Nastavení pokladny \ EET Nastavení \ Ověření spojení EET
Pokud je vše OK napíše " úspěšně dokončeno"

Please Wait!

Please wait... it will take a second!