Frequently Asked Question

Jak vypnu tisk Celkových součtů na uzávěrkách
Last Updated 6 years ago

Funkce / Funkce manažera / Nastavení

sjedu úplně dolů a zaškrtnu volbu " NETISKOU CELK.SOUČTU"

Please Wait!

Please wait... it will take a second!