Frequently Asked Question

Jak opravit čas na pokladně Elzab K10
Last Updated 3 years ago

Pro změnu času na pokladně nejprve musíme udělat denní fiskální uzávěrku (Z uzávěrka).
Dále postupujeme přes Menu:
- Fuknce
- funkce manažera
- nastavení
- nastavení pokladny
- nastavení času

zapíšu správný čas
poznámka: Pokud opsouvám čas směrem dozadu z 16:00 na 15:00 , musím po uzávěrce počkat 1 hodinu jinak mě pokladna nepustí nastavit čas dříve než byla udělaná uzávěrka

Please Wait!

Please wait... it will take a second!