Frequently Asked Question

Výměna certifikátu po 3 letech do pokladny ELZAB K10
Last Updated 4 years ago

Blíží se období, kdy může končit platnost některých pokladních certifikátů, které používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty mají platnost 3 roky. Pokud jste si tedy například zřizovali pokladní certifikát v posledním čtvrtletí roku 2016, bude jeho platnost končit v posledním čtvrtletí 2019 apod. Po vypršení platnosti certifikátu nebude systém evidence tržeb přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem. Pokud si tedy pokladní certifikát ve svém pokladním zařízení nevyměníte včas za nový, nebudou po vypršení platnosti certifikátu vaše tržby zaevidovány.
U pokladen ELZAB K10 postupujte podle přiloženého manuálu viz příloha
více informací najdete zde: www.eet.cz

Please Wait!

Please wait... it will take a second!