Frequently Asked Question

Jak nastavit daňové sazby a tisk účtenky pro neplátce DPH?
Last Updated 6 years ago

V Meny\ funkce \Servisní nastavení zvolte Daňové sazby
dále v řádku dańové sazby G tvolte "Bez dph"
Po té veškeré PLU položky nastavte aby měly sazbu daně G.
Do textu hlavičky uve´dte "nejsme plátci DPH"

Please Wait!

Please wait... it will take a second!